Profesionálně štípané dřevo na topení

Pro přesnější výpočet kubírování (krychlení) dřeva se používají tabulky

sypané dřevo na topení

Jak se označují
jednotlivé kmeny

Těžař razí číslice do kmene instrumentem podobným kladivu. Něčím mezi kancelářskou datumovkou a palcátem s číslicemi po obvodě. Někdy, za špatného počasí, není snadné tou palicí tak pěkně sázet.


Délku změříme pásmem, na průměr se používá obrovské posuvné měřítko.

Můžeme také změřit průměr na obou koncích. Obě hodnoty sečteme a vydělíme dvěma. (např. 20 cm + 30 cm / 2 = 25 cm). Střední průměr je 25 cm.
Je-li konec kmene oválný, změříme jeho delší i kratší průměr, oba sečteme, vydělíme dvěma a získáme střední průměr tohoto konce.

Tenké kmeny s kubaturou pod 0,1 m³, pod 0,2 m³ atd. se někdy značí jen jednotlivou číslicí.

K. Hruška 2010-2021 ©BSP holding s.r.o.