Profesionálně štípané dřevo na topení

štípaný jasan
Zkratky názvů dřevin
AkátAK
BřízaBR
BukBK
DubDB
Dub cerCER
TopolTP
TřešeňTR
VrbaVR
HabrHB
JasanJS
JavorJV
JilmJL
LípaLP
OlšeOL
Ořešák vlašskýOR
OsikaOS
ŠvestkaSV
BoroviceBO
JedleJD
ModřínMD
SmrkSM

Tabulky, grafy, zkratky

Kubírování kulatiny - objem kulatiny bez kůry

  III. Tabulky buk
  IV. Tabulky dub
  Tabulky buk a dub přesílené

1. Číselné údaje uvedené v tabulkách jsou odvozeny z ČSN 480009.
2. Výsledná čísla udávají objem výřezů bez kůry v m³ na podkladě středové tloušťky měřené v kůře.
3. Jednotlivé tabulky platí pro následující skupiny dřevin:
smrk, jedleI.
borovice - kůra, vejmutovka, douglaskaII.A
borovice - borka (oddenkové výřezy), modřínII.B
buk, habr, hrušeň, jabloň, javor, jeřáb, lípa, osika, platan, švestka, třešeňIII.
akát, bříza, dub, jasan, jilm, jírovec, olše, ořešák, topol, vrbyIV.
4. Krychlící tabulky kulatiny jsou určeny ke stanovení objemu výřezů, vyrobených v celých metrových délkách.
5. Údaje v tabulkách byly stanoveny na podkladě tlouštěk kůry odvozených analytických výrazů pro jednotlivé dřeviny.

2k = P0 + P1 x d²

6. Při výpočtu objemu kulatiny (výřezu) bez kůry je nutno nejprve odečíst dvojnásobnou tloušťku kůry (2k) od středové tloušťky kulatiny (výřezu) s kůrou a pak pro tuto středovou tloušťku kulatiny bez kůry vypočítat objem kulatiny (výřezu) bez kůry podle rovnice:

V = {[d-(P0 + P1 x dP²)]² x Π x L}/40000

DřevinaParametry funkce
P0P1P2
I.0,5772300,0068971,312300
II.A0,2501700,0019151,786600
II.B1,7015000,0087621,456800
III.-0,0408770,1663400,560760
IV.1,2474000,0426231,062300
Veškeré údaje na této straně jsou převzaty z odborných zdrojů.
K. Hruška 2010-2021 ©BSP holding s.r.o.