Profesionálně štípané dřevo na topení


Kolik m³ dřeva je v kmeni?

3,04 plnometru buku 3,04 plnometru
≈ 6 prms štípaných polen
Buk: 100%, 3.300 kg

Kmen buku má průměr 90 cm a délku 5 m;
podle tabulek 3,04 plnometru dřeva.

Celá hmota vzorcem výpočtu objemu válce: V = poloměr x poloměr x 3,14 x délka (vše v metrech): 0,45 x 0,45 x 3,14 x 5 = 3,18 m³

Pokud bychom z něj chtěli jeden plnometr, odřízneme kus dlouhý 1,6 metru.

Kolik je na této soupravě dřeva?

72 prostorových metrů fůra dřeva bříza 72 prostorových metrů
Bříza: 29,81 plnometru
41 % dřevo, 59 % vzduch

Vzorec na výpočet objemu kvádru: V =
délka x šířka x výška, spočítáme objem v m³.

3 kmeny za sebou á 4 m tj. 12 m x šíře 2 m x výška nákladu 3 m = 72 prostorových metrů.Možnosti metru

100 cm  délka  1 m

např. lana, kabely na cívkách, střešní latě
Běžný metr je variantou pro věci s danou šířkou, jako textil, koberce

100 x 100 cm
obsah plochy   1 m²

např. parkety, krytina, inzerce v novinách

100 x 100 x 100 cm
objem prostoru 1 m³

např. palivové dřevo
Jako čtvrtý rozměr bych u dřeva viděl hmotnost prostorového metruNěkteré papírny, celulózky ap. kupují dřevo na váhu.

Lutro tuna:
Dřevo se účtuje za tunu hmoty s aktuální (proměnnou) vlhkostí.
Atro tuna:
Dřevo se účtuje za tunu suché hmoty. Z fůry se odeberou vzorky, totálně vysuší a přepočítávají.
jednotky měření dřeva

Jednotky měření dřeva

plnometr při nákupu silnějších kmenů a
prostorový metr při prodeji štípaných polen
(skládaný nebo sypaný)


Plnometr

Co je plnometr?

Plnometr, také plný nebo pevný metr dřeva je účetní jednotka a můžeme si jej představit jako krychli o hraně jeden metr, se 100 % dřeva. Metoda se nazývá kubírování, také krychlení dřeva. Průměr kmene se měří včetně kůry a příslušná tabulka odečte podíl kůry podle druhu dřeva a současně podle tloušťky kmene. Známe-li čistý průměr bez kůry, postačil by vzoreček pro výpočet objemu válce.

Vzhledem k obvyklé nepravidelnosti kmenů můžeme celkem s jistotou změřit délku; zjistit průměr je trochu obtížnější.

Prostorový metr

Co je prostorový metr?

Prostorový metr znamená také objem 1 m³, ale s různým podílem dřeva a vzduchu.

Můžeme si jej představit jako jednotlivou paletu, hráň kuláčů vyskládaných v lese, prostor této nákladní soupravy, nebo třeba velkoobjemový kontejner. Stačí pak vynásobit délku, výšku, šířku a získáme počet prostorových metrů.

Souprava nahoře odveze 72 prm. Jsou-li kmeny v celých délkách a tenké, nerovné, fůra může mít jen 18 plnometrů. V případě silných, rovných, skladných kmenů i přes 35 plnometrů. Stejný a zcela zaplněný prostor tak obsahuje 25-50 % dřeva.

Proto vídáme soupravy s palivovým dřevem naložené plně, ale auta vezoucí bukovou pilařskou kulatinu jen do půlky. Vezou stejnou, maximální hmotnost.
plnometr palivového dřeva

1. plnometr

objem 1x1x1 m zcela vyplněný dřevem;

Přesně 100 % dřevní hmoty.
Zkratka pro jednotku: plm, m³, cbm
Zdravé bukové dřevo váží 1.000 - 1.200 kg

Objemovou hmotnost určuje struktura a hustota dřeva (suky vs. hladké dřevo, dřevo z větví vs. dřevo od pařezu), lokalita i roční období těžby (má vliv na obsah vody ve dřevě; v mrazech je nejnižší, na jaře pak vzrůstá).

skládaný metr palivového dřeva

2. prostorový metr skládaný

objem 1x1x1 m zcela vyplněný skládanými poleny;

Přibližně 75 % dřevní hmoty (zbytek je vzduch).
Používané zkratky: prm, prmr, rm
Zdravé bukové dřevo váží průměrně 750 kg

Množství (hmotnost) dřeva v jednotce ovlivňují různé nerovnosti polen, délka (kratší poleno = více dřeva z důvodu těsnějšího "sesazení"), způsob naštípání i pečlivost při skládání.

sypaný metr palivového dřeva

3. prostorový metr sypaný

objem 1x1x1 m zcela vyplněný vsypanými poleny;

Přibližně 50 % dřeva a 50 % vzduchu.
Používané zkratky: prms, sm, sprm
Zdravé bukové dřevo váží průměrně 500 kg

Pro seriózní měření by stěny nádoby měly být vzdáleny nejméně trojnásobek délky polénka. Volně a náhodně sypaná polena zaplní prostor bez ohledu na způsob sypání, omezují vliv štípaného profilu polene a případnou sukovitost.K. Hruška 2010-2021 ©BSP holding s.r.o.